Ekshumacja ofiar egzekucji w Biegonicach i ich pogrzeb w Nowym Sączu

Barbaccy nad grobami na starym cmentarzu