Życie codzienne w sądeckim getcie

Życie codzienne w sądeckim getcie Łukasz Połomski Społeczność żydowska na Sądecczyźnie przez pięć wieków była nieodłączną częścią bogatej, wielokulturowej mozaiki narodowościowej regionu.

Zagłada Romów na Sądecczyźnie

Zagłada Romów na Sądecczyźnie Łukasz Połomski Tematyka losów ludności romskiej na Sądecczyźnie nie była nigdy poruszana przez regionalistów. Ukazał się właściwie jeden

Żydowskie obozy pracy na Sądecczyźnie

Żydowskie obozy pracy na Sądecczyźnie Łukasz Połomski Próbując opracować historię obozów pracy dla Żydów na Sądecczyźnie, należy na wstępie zaznaczyć, że możemy

Wojenne losy archiwaliów sądeckich

Wojenne losy archiwaliów sądeckich Sylwester Rękas Nowosądeckie archiwalia mają burzliwą historię, zarówno w końcu XIX w., jak i pod koniec okupacji niemieckiej

Wojsko niemieckie w Nowym Sączu

Wojsko niemieckie w Nowym Sączu Dawid Golik W początkowym okresie okupacji Polski jednostki armii niemieckiej stacjonujące na terenie Generalnego Gubernatorstwa podlegały rozkazom

Powiat nowosądecki pod władzą Niemców.

Powiat nowosądecki pod władzą Niemców. Starostwo powiatowe i cywilne instytucje okupacyjne Dawid Golik Klęska Polski w 1939 r. doprowadziła do zajęcia powiatu