Relacje video z Archiwum Instytutu Pileckiego

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z Warszawy utrwala wspomnienia świadków historii w ramach projektu „Świadkowie Epoki”. Za zgodą realizatorów tego projektu,

Relacje Leszka Wojtygi

Leszek Wojtyga, podporucznik rezerwy I-go Pułku Strzelców Podhalańskich (ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie, Oddział w Nowym Sączu)

Więzienie w Nowym Sączu

Więzienie w Nowym Sączu (relacja  z Archiwum Narodowego w Krakowie, Oddział w Nowym Sączu)