Couriers and guides

Couriers and guides – Nowy Sącz on the illegal border crossing route in the years 1939–1944. Piotr KazanaThe geographical location of Nowy Sącz had

German Army in Nowy Sącz

German Army in Nowy Sącz Dawid Golik W początkowym okresie okupacji Polski jednostki armii niemieckiej stacjonujące na terenie Generalnego Gubernatorstwa podlegały rozkazom