Grypsy i listy Zofii Rysiówny (ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie, Oddział w Nowym Sączu)