Udostępniamy materiał archiwalny, który został nam uprzejmie użyczony przez osoby związane z dawnym Liceum Medycznym w Nowym Sączu: film dokumentalny zrealizowany Marka Pieszczaka i Andrzeja Ignaczaka przy współudziale uczennic i uczniów Liceum Medycznego przy okazji nadania szkole imienia Jadwigii Wolskiej.