Album Haliny Szurmiakówny

Z albumów rodziny Barbackich

Zbiory pana Macieja Zaremby

Z albumu Alexandry Dagnan

Z albumu Janiny Kłosowej

Z albumu Ushera Wagschala