Jednym z pól działalności Fundacji Nomina Rosae jest lokalna historia Nowego Sącza i regionu. W związku z tym gromadzimy materiały, źródła i materialne artefakty, które pozwalają nam w pełniejszy sposób ją zrozumieć, utrwalać i przekazywać.

Część relacji udostępnionych poniżej została zarejestrowana w ramach realizacji projektu „Wojenny Nowy Sącz”, część nagraliśmy już wcześniej.

Władysława Furmańska

Anna Grygiel-Huryn

Józefa Lewicka

Helena Migacz