Leszek Wojtyga, podporucznik rezerwy I-go Pułku Strzelców Podhalańskich (ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie, Oddział w Nowym Sączu)