Relacje z archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, złożone przez osoby z Nowego Sącza, lub związane z miastem.

Zbigniew Adamczyk

Czesław Bartys

Jerzy Bogusz

Władysław Czech

Marian Dybus

Augustyn Franczyk

Apolinary Głąb

Bronisław Gościński

Adam Jurkiewicz

Adam Jurkiewicz 2

Adam Kozaczka

Wanda Marossanyi

Wanda Marossanyi 2

Wanda Marossanyi 3

Wanda Marossanyi 4

Wanda Marossanyi 5

Wanda Marossanyi 6

Eugeniusz Nosal

Eugeniusz Nosal 2

Eugeniusz Nosal 3

Eugeniusz Nosal 4

Aleksander Ogorzałek

Stanisław Piętka

Henryk Porębski

Wincenty Rejowski

Zofia Sikorowa

Zofia Sikorowa 2

Katia Singer

Wojciech Turski

Bronisław Wajda

Mieczysław Wiatr

Urszula Wrzecionek

List Antoniego Wykręta