Więzienie w Nowym Sączu (relacja  z Archiwum Narodowego w Krakowie, Oddział w Nowym Sączu)