Ze zbiorów Landesarchiv Nordrhein-Westfalen w Münster

Z Archiwum Fotografii Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

Propagandowe fotografie żołnierzy niemieckich (stereoskopowe)