Terror na Sądecczyźnie

Cmentarz żydowski na ul. Rybackiej Miejsce rozstrzeliwań ludności polskiej i żydowskiej. Szacuje się, że w czasie okupacji niemieckiej zamordowanych mogło tam zostać nawet ok.

Obozy pracy na Sądecczyźnie

Obóz pracy w Rożnowie (dokładnie miejsce niezidentyfikowane) Działalność pierwszego obozu pracy była związana z budową zapory w Rożnowie. W jej pobliżu był też zapewne

Holokaust w Nowym Sączu

Getto (część dla niepracujących) Początkowo granicę sądeckiego getta stanowić miała linia biegnąca od Dunajca (w miejscu ujścia Żeglarki) do ul. Romanowskiego, północną ścianą rynku,

Szkolnictwo w okupowanym Nowym Sączu

Dom Zakonny Ojców Jezuitów, ul. Piotra Skargi 10 Wobec konieczności zamknięcia dotychczasowych ośrodków jezuickich studiów zakonnych w Krakowie i Lublinie, decyzją prowincjała o. Władysława

Życie kulturalne w okupowanym Nowym Sączu

Zamek Królewski – siedziba Muzeum Ziemi Sądeckiej Muzeum w czasie okupacji działało pod nazwą Uhr Deutsche Muzeum. Oddane pod nadzór Rudolfa Kesselringa miało zostać

Sądeczanki

Dom Anny Sokołowskiej Skrzynka kontaktowa AK Willa Marya, ul. Jagiellońska 60 Dom rodzinny Heleny Barbackiej Zegar na wieży ratuszowej Miejsce ukrycia Berty Korennman Dom

Sądeccy harcerze

Dom Harcerza, ul Wąsowiczów 8 Kwatera harcerska przed wybuchem wojny (obecne również). Większość osób zaangażowanych w konspirację w Nowym Sączu była harcerzami. Ideały i

Sądeccy Sprawiedliwi

Zegar ratuszowy – Rynek, Stefan Mazur Na początku sierpnia 1942 roku, kilka dni przed ostateczną likwidacją getta w Nowym Sączu, Berta Korennman i jej