Niemiecka straż celno-graniczna w Nowym Sączu

Niemiecka straż celno-graniczna w Nowym Sączu Dawid Golik Bez wątpienia najistotniejszą rolę spośród jednostek pozostających przez większą część wojny poza strukturami wojska

Kurierzy i przewodnicy

Kurierzy i przewodnicy – Nowy Sącz na szlaku przerzutów granicznych w latach 1939–1944. Piotr Kazana Ogromny wpływ na okupacyjne dzieje Nowego Sącza

Szkolnictwo

Szkolnictwo Jakub Marcin Bulzak W 1939 r. działało w Nowym Sączu dziesięć szkół powszechnych (męskie: im. Adama Mickiewicza – ul. Długosza 2; im.

Życie Kulturalne

Życie kulturalne Jakub Marcin Bulzak Sytuacja instytucji kultury oraz zespołów i grup artystycznych Oficjalne przejawy życia kulturalnego dostępnego dla Polaków w czasie

Harcerze nowosądeccy podczas okupacji

Harcerze nowosądeccy w czasie okupacji Sylwester Rękas Harcerstwo w Nowym Sączu w przededniu wybuchu II wojny światowej było silną i rozrośniętą organizacją, do